หูรับราวครัวสแตนเลสเงา 2 ข้าง

ขนาด 20 x50 x20 mm.

รหัสสินค้า: 543.016.200 หมวดหมู่: