สนใจสมัครงาน

ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 0-2417-7045-58 กด 140

หรือสมัครด้วยตรเองได้ที่
ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง 
88 ซอยพระยามนธาตุฯ
แยก 29 แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

 

 

 

1.หัวหน้าจัดซื้อ

อัตราเงินเดือน : 21,000 - 25,000 บาท

สวัสดิการ : ตามกฏหมายกำหนด

หน้าที่รับผิดชอบ :สั่งซื้อ - เจรจาต่อรองสินค้าทั้งในประเทศ และนอกประเทศ - ประสานงานติดต่อกับผู้ขาย
                         เอกสารนำเข้า ควบคุมดูแลระบบการจัดซื้อทั้งหมด

คุณสมบัติ

1.ชายหรือหญิง อายุ 28-38 ปี 

2.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

3.มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป

4.ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เช่น CD,ORG Anizer,Expres เป็นอย่างดี

5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

6.มีความซื้อสัตย์,รักความก้าวหน้า,ขยัน,อดทน

7.มีรถยนต์ เป็นของตนเอง

 

 

2.ผู้จัดการ จัดซื้อ ใน-ต่างประเทศ

อัตราเงินเดือน : 30,000 - 40,000

สวัสดิการ : ตามกฏหมายกำหนด

หน้าที่รับผิดชอบ

1.วางระบบงานจัดซื้อ-จัดหา

2.พิจารณาอนุมัติราคาสินค้า

3.ติดตามปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้า

4.ติดตามสินค้าให้เข้าตามกำหนด

5.ติดต่อซื้อสินค้ากับต่างประเทศ

คุณสมบัติ

1.ชายหรือหญิง อายุ 32 - 40 ปี

2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

3.ประสบการณ์ตรง 8 ปีขึ้นไป

4.สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

6.พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนกลาง ได้ดี 

7.มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

8.มีรถยนต์ เป็นของตนเอง

9.มีประสบการณ์ซื้อ-ขายอุปกรณ์ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ หรือใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ