เกี่ยวกับบริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 

                  บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิต นำเข้า ขายปลีก และส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยผู้บริหารคนไทย คือ   คุณศรินรัตน์ เต็มสุขอนันต์ ตลอดระยะเวลา 16 ปี ที่ดำเนินกิจการ บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านความหลายหลายของสินค้า ซึ่งมีมากกว่า 4,000 รายการ รวมทั้งการใส่ใจในคุณภาพ และการส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของลูกค้า
               บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ และยินดีที่จะให้คำแนะนำการใช้งานที่เหมาะสมกับท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกนบริษัทฯที่ว่า "วิสัยทัศน์กว้างไกล ใจแกร่ง ฟิวเจอร์เทค"
              บริษัทฯ จะสรรหาสินค้าใหม่ๆ และสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง